IP Thailand
 

ทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม: อบรมการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

เริ่มวันที่: 07 มกราคม 2009 01:00 PM 
ช่วงเวลา: 3 ชั่วโมง

ด่วน!! อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดอบรม "การใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร" http://patentsearch.moc.go.th ที่กรมพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อเผยแพร่การใช้งานและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การอบรมนี้จัดเป็นประจำในวันพุธของทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2551 จนถึง เดือนกันยายน 2552 ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เวลา 13.00-16.00 น. จำกัดจำนวนผู้รับการอบรมครั้งละ 20 คน เท่านั้น ผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5474313 และ 02-5474661

 

Home